Konkursy wiedzy o Unii Europejskiej


16 stycznia 2014 roku odbyły się w naszej szkole eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Zwyciężył w nich Kamil Gwóźdź z klasy VI a , który zdobył 107 punktów! Drugie miejsce zajął Patryk Groński także z VI a, który uzyskał 83 punkty. Trzeci był Michał Nowakowski z klasy V a z 77 punktami. Cała trójka wraz z zeszłorocznym zwycięzcą konkursu - Michałem Szwejem z klasy VI c - reprezentowała (w dwóch dwuosobowych drużynach) SP 67 w finale tego konkursu 6 lutego.Wojewódzki konkurs wiedzy o Unii 2014  
Pozostałe miejsca w eliminacjach zajęli: Wojtek Omelańczuk i Dominika Bielecka VI c 58,5 punktu; Wiktoria Jeżewska VI c 58 punktów; Symeon Szady V a 41 punktów; Zosia Bryła IV b 32,5 punktu; Tomek Kagon VI a 24 punkty; Kamila Szulakowska IV b 21 punktów; Natalia Kuraś VI c 19,5 punktu.

  

Link do gry o państwach Unii Europejskiej - nadesłany przez Jeremiego Wrońskiego

Krzyżówka - kraje UE

Krzyżówka unijna

Unia Europejska w skrócie

UE - krzyżówka

Unia Europejska - test z luką

Test o Unii Europejskiej

Euroquiz - co każdy Europejczyk o Euro wiedzieć powinien

Interaktywna mapa Europy

Interaktywne mapy Europy i świata

Z jakiego kraju jest ta moneta euro - quiz

Konkurs -"Wyścig po euro"

Interaktywna mapka pokazująca kiedy poszczególne kraje przystępowały do strefy euro (przyjmowały tę walutę)

Języki Unii Europejskiej

Odkryjmy Europę - quiz

Różne testy o Unii Europejskiej:

http://testwiedzy.pl/game/209.html

http://testwiedzy.pl/game/5234.html

http://testwiedzy.pl/game/15334.html

http://testwiedzy.pl/game/14121.html

http://testwiedzy.pl/game/19076.html

http://testwiedzy.pl/game/46084.html

http://testwiedzy.pl/game/43620.html

Historia integracji europejskiej - internetowa lekcja - link

Historia integracji europejskiej - test sprawdzający wiedzę - link

Integracja europejska - geneza i rozwój, lekcja internetowa - link

Wybrane traktaty europejskie oraz instytucje UE - internetowa lekcja - link

Wybrane traktaty europejskie oraz instytucje UE - test - link

Wybrane obszary działalności Unii Europejskiej - internetowa lekcja - link

Wybrane obszary działalności UE - test - link

Polska w strukturach międzynarodowych - internetowa lekcja - link

 Jeszcze jedna strona internetowa o Unii Europejskiej - link
http://www.cie.gov.pl/publikacje/shows/index.html - bardzo ciekawe prezentacje multimedialne (filmiki) opowiadające o Unii Europejskiej (mogą pomóc w przygotowaniu do konkursu).

Oto ,poniżej, jeden z nich:

Pytania i odpowiedzi dla uczniów przygotowujących się do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej:

1.Kiedy powstała  Europejska Wspólnota Węgla i Stali – organizacja, która dała początek Unii Europejskiej?

Europejska Wspólnota Węgla i Stali została powołana na mocy traktatu paryskiego, podpisanego 18 kwietnia 1951 .Traktat wszedł w życie w 1952 roku.

2.Jakie kraje wtedy należały do tej organizacji?

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN oraz Włochy.

3.Czy Norwegia należy do Unii Europejskiej?

Nie

4.Ilu posłów liczy obecnie parlament europejski?

754

5.Ilu posłów obecnie zasiada w nim z Polski ?

50

7.Kto jest obecnie przewodniczącym parlamentu europejskiego?

przewodniczącym jest obecnie Martin Schulz

8. Kiedy w Norwegii odbyły się referenda, w których jej mieszkańcy zagłosowali przeciw przystąpieniu do Unii Europejskiej?

Mieszkańcy Norwegii dwukrotnie – podczas referendów w latach 1972 i 1994 – zagłosowali przeciwko członkostwu w Unii Europejskiej.

9.Jakie kraje znajdujące się na Półwyspie Iberyjskim należą do Unii Europejskiej?

Hiszpania i Portugalia

10.Jaka jest najdłuższa rzeka płynąca przez Unię Europejską?

Dunaj

http://ec.europa.eu/environment/news/efe/16/article_835_pl.htm

11.Ile państw Unii Europejskiej wprowadziło już euro jako swoją walutę?

1 stycznia 2011 roku euro stało się także walutą w Estonii a 1 stycznia 2014 roku Łotwy. 18 państw ma już tę walutę.

http://europa.eu/abc/travel/index_pl.htm

12. Aby uzyskać pomoc w nagłych wypadkach, we wszystkich krajach UE  należy zadzwonić  pod numer...

112

13. Obywatele jakich krajów europejskich nie należących do UE są traktowani tak samo, jak jej obywatele, i poruszają się swobodnie po całej Unii z dowodem osobistym lub paszportem?

Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii

Chociaż trzeba by jeszcze dodać Norwegię (nie cały jej obszar) oraz de facto (w rzeczywistości):Monako (otwarta granica z Francją),San Marino (otwarta granica z Włochami),Watykan (otwarta granica z Włochami). Reguluje to układ z Schengen.

http://europa.eu/abc/travel/doc/index_pl.htm

14.Ile języków urzędowych jest w Unii Europejskiej?

23

15.Podaj dokładną datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

1 maja 2004 r.

16.Podaj tytuł i kompozytora hymnu Unii Europejskiej.

Oda do Radości  , Ludwik van Bethoven

17.Wymień kraje UE , w których panującym ustrojem jest monarchia konstytucyjna.

W. Brytania, Szwecja, Dania, Holandia, Belgia, Hiszpania, Luksemburg

18.Kiedy pierwszych 11 krajów Unii przyjęło euro jako swoją walutę?

1 stycznia 1999 nastąpiła inauguracja euro w transakcjach bezgotówkowych w 11 krajach (bez Grecji), a od 1 stycznia 2002 wprowadzono tę walutę w formie gotówkowej w dwunastu państwach UE .

 19.Wymień kraje Unii Europejskiej, w których euro nie zastąpiło jeszcze ich walut narodowych.

W. Brytania , Dania, Szwecja, Polska,  Litwa, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia

20. Jak się nazywał współtwórca idei powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948-1952?

Robert Schuman

21.W jakim dniu corocznie obchodzone jest  święto Unii Europejskiej Dzień Europy?

9 maja

22. Jaki dokument ułatwia dostęp do publicznej opieki medycznej w UE i przyspiesza zwrot poniesionych kosztów leczenia?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

23.Gdzie znajduje się siedziba Rady Unii Europejskiej?

W Brukseli

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1&lang=PL

24.Jaką funkcję w niej pełni Javier Solana ?

sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej

25.Gdzie i kiedy został podpisany traktat powołujący do życia Unię Europejską?

parafowany 11 grudnia 1991 r., podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku

26.Co ile czasu zmieniany jest Przewodniczący Rady Europejskiej? Kto nim obecnie jest?

Co 6 miesięcy. Premier Belgii Herman Van Rompuy

27.Wymień 3 siedziby parlamentu europejskiego.

Parlament Europejski ma trzy siedziby: w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu oraz w Strasburgu (Francja).

Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu (jego Sekretariatu Generalnego). Posiedzenia całego Parlamentu, zwane sesjami plenarnymi, odbywają się w Strasburgu, a czasem w Brukseli. Komisje parlamentarne spotykają się natomiast w Brukseli.

http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_pl.htm

28. Jakie miasto jest jego siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich?

Jego siedzibą jest Luksemburg.

29.Kto jest obecnie Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

od 1 kwietnia 2003 funkcję tę sprawuje Grek Nikiforos Diamandouros.http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

30.Jak brzmi motto Unii Europejskiej?

“Zjednoczona w różnorodności”

31.O jakim kraju UE jest mowa w tym opisie: „Kraj lasów i jezior,  słynie ze swojej dziewiczej przyrody. Na dalekiej północy, przez ponad dziesięć tygodni lata trwają białe noce, podczas których słońce nie zachodzi. Zaś zimą, na tym samym obszarze, przez ponad osiem tygodni słońce nigdy nie wznosi się ponad horyzont”.

Finlandia

32.Kiedy i gdzie podpisano traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą – organizację, która po Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali stanowiła kolejny etap na drodze jednoczenia Europy?

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpisano 25 marca 1957. Uroczystość miała miejsce w sali Horacjuszy i Kuracjuszy w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu w Rzymie.

33.Jakie trzy państwa należące do UE określa się często mianem „kraje Beneluxu”?

Belgia, Holandia i Luxemburg

34. W krajobrazie tego kraju dominują płaskowyże i łańcuchy górskie, takie jak Pireneje i Sierra Nevada. Z tych gór wypływa klika dużych rzek, takich jak Ebro, Duero, Tag i Gwadalkiwir.

Hiszpanii

35.W tym kraju UE znajduje się popularne wśród turystów Jezioro Balaton ,największe jezioro w Europie Środkowej.

Na Węgrzech

36.To z tego kraju należącego do UE pochodzą tak znane na całym świecie zespoły i piosenkarze rockowi jak U2, The Corrs, czy Sinéad O’Connor.

Z Irlandii

37. Jaki kraj należący do UE jest na tej mapie zaznaczony ciemnozielonym kolorem?

portu

Portugalia

38.To zdjęcie przedstawia jedną z najbardziej znanych kobiet w EU. Podaj jej imię i nazwisko oraz napisz w jakim kraju i jakie obecnie zajmuje stanowisko.

mer

Angela Dorothea Merkel  kanclerz Niemiec od 22 listopada 2005.

39.Do jakiego państwa UE należy ta flaga?

cypr

Cypru

40.Jakie państwo, należące do UE jest na tej mapie zaznaczone ciemnozielonym kolorem?

grecja

Grecja

41.Herb jakiego kraju UE widoczny jest na tym obrazku?

herb

Słowenii

42.Podaj nazwę budowli widocznej na tych zdjęciach. Napisz gdzie się ona znajduje oraz jak się nazywa charakterystyczny zegar widoczny na jej wieży.

pała

Pałac Westminsterski. Pałac znajduje się w Londynie, na lewym brzegu rzeki Tamizy. Jedną z najsławniejszych części pałacu jest wieża zegarowa, mieszcząca znaną atrakcję turystyczną, zegar Big Ben.

43.W tym kraju UE znajdują się dorzecza czterech rzek: Sekwany na północy, Loary i Garonny płynących w kierunku zachodnim, oraz Rodanu, który wypływa z Jeziora Genewskiego i wpada do Morza Śródziemnego.

We Francji

44.Ten kraj ma największą liczbę ludności spośród państw skandynawskich.

Szwecja

45.W jakim kraju UE językami urzędowymi są niderlandzki i fryzyjski ?

W Holandii

46.Ten kraj UE uzyskał niepodległość w 1830 roku uwalniając się spod panowania Holandii.

Belgia

47.Co to za budowla i w jakim kraju UE się znajduje?

koloseum

Koloseum w Rzymie

48. Skalisty półwysep na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego należący do Wielkiej Brytanii to…

Gibraltar

49. Potrawa kuchni włoskiej, obecnie szeroko rozpowszechniona na całym świecie. Najczęściej jest to płaski placek z ciasta drożdżowego posmarowany sosem pomidorowym, posypany tartym serem i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym piecu.

Pizza

50.Do jakich państw UE należą te flagi:

a)     b)  c)

rum węgr  luksem

a)Rumunia , b) Węgry , c)Luksemburg

51.W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w województwie śląskim jest realizowanych przy udziale funduszy unijnych wiele projektów. Wymień 5 z nich.

http://www.katowice.uw.gov.pl/zporr_prezent/index.html

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/ZPORR/

http://zporr.silesia-region.pl/?grupa=1&art=1152261736&kat=0_09_03&katrodzic=0_09

http://www.zporr.silesia-region.pl/?grupa=1&art=1152260257&kat=0_09_01&katrodzic=0_09

http://www.mrr.gov.pl/regiony/slaskie/Najciekawsze%20projekty/Strony/Najciekawsze%20projekty%20w%20woj%20slaskim.aspx?M=T

http://rudaslaska.com.pl/448708_200274_informacje_informacja_ruda_slaska.html

http://www.eurofunduszekurs.eu/site/rewitalizacja_zespolu_akwenow_przemyslowych_amelung_w_chorzowie4

http://www.polskapieknieje.pascal.pl/obiekty.php?id=36

-Rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Wielowsi

-Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury

-Budowa pokazowej zagrody żubrów w zabytkowym parku w Pszczynie

-Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej starówki

-Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu

-Rewitalizacja starówki w Bielsku Białej

-Rewitalizacja zespołu parkowo – pałacowego w Koszęcinie

-Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach

-Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach

-Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie

-Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych

52.Z jakiego kraju UE wywodzą się i są tam bardzo popularne przedstawione na ilustracji widowiska? Jaką mają nazwę?

korrid

Z Hiszpanii, to korrida (corrida )

53.Jakie dwa kraje UE rywalizowały w przeszłości (głównie w XIX wieku) o Siedmiogród (Transylwanię )? Do którego z tych państw należy obecnie ten obszar?

Węgry z Rumunią. Obecnie Siedmiogród należy do Rumunii.

54.Jaką nazwę ma ten instrument (składający się z drewnianej rękojeści, do której przymocowano z jednej lub obu stron pary drewnianych muszelek związanych sznurkiem; przy potrząsaniu muszelki uderzają w znajdującą się między nimi drewnianą płytkę) używany przez hiszpańskie tancerki?

kasta

Kastaniety

55. Włoski taniec ludowy pochodzący z Neapolu. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od niebezpiecznego pająka - tarantuli, z którego jadowitego ukąszenia miał właśnie leczyć taniec.

Tarantela

56.Podaj nazwę budowli widocznej na ilustracjach. W jakim mieście i jakim kraju się znajduje. Kto ją zaprojektował?

sagra

La Sagrada Família -kościół w Barcelonie w Hiszpanii, uważany za główne osiągnięcie jej projektanta, katalońskiego architekta Antoniego Gaudí.

57. Podaj nazwę budowli widocznej na ilustracjach. W jakim mieście i jakim kraju się znajduje?

wieża

Wieża Eiffla – najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, rozpoznawany również jako symbol Francji.

58.Państwo UE , które leży na Półwyspie Jutlandzkim oraz na ponad 400 wyspach, z których największe to Fionia i Zelandia.

Dania

59. Najwyższym punktem w tym państwie UE  jest Aukštasis (294 m.n.p.m.).

Na Litwie

60.Jakie państwo UE zaznaczone jest na tej mapie brązowym kolorem?

estonia

Estonia

61.Wymień 5 podstawowych celów  UE zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej z 1992 roku.

  • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
  • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
  • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
  • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.
  • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów.
  • powiększenie standardów życia

62.Co to za budowla i w jakim kraju UE się znajduje?

krzywa

Krzywa wieża w Pizie

63. Gatunek muzyczny powstały w XIX wieku w biednych dzielnicach portowych miast Portugalii; melancholijna pieśń, wykonywana przez jednego wokalistę przy akompaniamencie dwóch gitar. Nazywane jest czasami portugalskim bluesem.

Fado

64.Podaj tytuł tego słynnego obrazu, jego autora oraz kraj z którego pochodzi.

mona

„Mona Liza” („Gioconda”), autor Leonardo da Vinci, Włochy

65.Jaką nazwę nosi widoczna na obrazku maskotka UE ?

syr

Syriusz

66.Ten kraj ma największą liczbę ludności wśród wszystkich krajów UE.

Niemcy

67. Współcześni mieszkańcy tego państwa UE wywodzą się przede wszystkim z różnych ludów, które osiedliły się w nim przed XII wiekiem – między innymi Celtów  i Normanów.

Wielkiej Brytanii

68.Jaki kraj należący do UE zaznaczony jest na tej mapce ciemno brązowym kolorem? Jakie miasto jest jego stolicą?

bułga

Bułgaria, Sofia.

69.Dlaczego na fladze Unii Europejskiej znajduje się 12 gwiazd? Co one symbolizują?

flaga

Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość.

70.Wymień 3 cele ,na które Unia Europejska przeznacza pieniądze w ramach programu Comenius.

Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

-partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);

-uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;

-przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

http://comenius.org.pl/

71.Z jakimi państwami ostatnio nasza szkoła współpracowała w ramach programu Comenius?

Węgrami, Hiszpanią i Francją

http://sp67.terazwww.pl/comenius.html

72.Wymień kraje UE , które nie mają dostępu do żadnego morza.

Słowacja, Węgry, Austria, Czechy, Luksemburg

73.Od jakiego państwa należącego do UE jest zależna Grenlandia (ma autonomię)?

Od Danii

74.Jaką nazwę nosi najwyższy górski szczyt na terenie Unii  Europejskiej i jaką ma wysokość?

Najwyższym szczytem Europy jest alpejska góra Mont Blanc (4811 m n.p.m.)

75.Na jakiej włoskiej wyspie bardzo dużym (ostatnio nieco mniejszym) problemem jest działalność mafii?

Na Sycylii

76.Wymień kraj należący do UE, który sąsiaduje z największą liczbą państw.

Niemcy (9 państw sąsiadujących)

http://atlas.agp.pl/index.php?wyswietl=niemcy

77.Wymień państwo UE , do którego należą wyspy na Morzu Egejskim.

Grecja

78.Wymień kraje należące do UE, które mają powierzchnię większą od Polski.

Francja, Hiszpania, Szwecja, Finlandia, Niemcy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni

79.Nad jakimi rzekami leżą: a)Paryż, b)Londyn , c)Rzym, d)Berlin ?

a)Paryż nad Sekwaną, b) Londyn nad Tamizą , c)Rzym nad rzeką Tyber, d)Berlin nad Hawelą i Sprewą

80.Jaki wulkan znajduje się niedaleko Neapolu? W jakim to jest państwie?

Wezuwiusz , Włochy

81. W jakim kraju i w jakim miesiącu obchodzone są dożynki chmielowe - Oktoberfest?

W Niemczech, w październiku

82.W jakim kraju UE wytwarza się najwięcej serów?

We Francji

83. Jak się nazywa i symbolem jakiego miasta (stolicy jednego z państw UE ) jest ten zabytkowy most?

tower

Tower brigde symbol Londynu

84.Wymień kraje UE ,mające dostęp do Morza Śródziemnego.

Francja, Włochy, Malta, Cypr, Hiszpania ,Słowenia, Grecja     Gibraltar,

85.W jakim kraju UE znajdują się góry Apeniny?

We Włoszech

86.Wymień kraje UE, w których dominującym wyznaniem jest luteranizm.

Estonia, Łotwa, Szwecja, Dania, Finlandia

87.Jakie kraje UE mają większą liczbę mieszkańców niż Polska?

Niemcy, Francja, W. Brytania, Włochy, Hiszpania

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci

88. Na terenie jakich państw należących do UE znajdują Karpaty?

Czech, Polski, Słowacji, Węgier, i Rumunii                                                                      

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty

89.Wymień państwa UE, których większość mieszkańców to Słowianie.

Bułgaria, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia

http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie

90.Wymień przynajmniej 5 półwyspów znajdujących się na terenie UE.

Apeniński, Bałkański, Jutlandzki, Skandynawski, Iberyjski, Bretoński, Cotentin (Półwysep Normandzki), Peloponez

http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep

91.Z jakiego kraju pochodził Don Kichot, tytułowy bohater powieści Miguela de Cervantesa?

Z Hiszpanii

92.Jaki kanał oddziela Francję od Wielkiej Brytanii ? Dzięki czemu można go przejechać pociągiem?

To kanał La Manche, w 1994 roku otwarto pod nim Eurotunel, w którym poruszają się pociągi

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eurotunel

93.Na terenie jakim państw UE znajdują się Alpy?

Słowenii, Austrii, Włoch, Niemiec i Francji

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alpy

94.Z jakiego kraju UE pochodzi autor „Smerfów”?

Z Belgii

95.Z jakiego kraju UE pochodzi autor „Pszczółki Mai”

Z Niemiec

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pszcz%C3%B3%C5%82ka_Maja

96.Z jakiego kraju UE wywodzi się potrawa: gulasz?

Z Węgier

97.Co to za budowla? W jakim mieście i jakim kraju UE się znajduje?

brama

Brama Brandenburska, w Berlinie, stolicy Niemiec

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Brandenburska

98.Jakie kraje UE mają dostęp do Morza Czarnego?

Bułgaria i Rumunia                

http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czarne

99.Wymień niemieckojęzyczne kraje UE.

Krajami w większości niemieckojęzycznymi są Niemcy (95%, 78,3 mln), Austria (89%, 7,4 mln) i Luksemburg (0,48 mln)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_niemieckoj%C4%99zyczna

100.Jakie to państwo UE i jak nazywają się części (jest ich 16) wchodzące w jego skład?

niemc

To Niemcy, które podzielone są na 16 landów.

101. Podaj kraj i miasto, w którym swą siedzibę ma koncern produkujący samochody Fiat .

Turyn, Włochy

102.Jakie państwa obecnie należące do UE powstały po rozpadzie Jugosławii?

Słowenia i Chorwacja

103.Które z państw, obecnie należących o UE wchodziły kiedyś w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich?

Litwa, Łotwa i Estonia

104.Podaj nazwę znanego szwedzkiego koncernu samochodowego.

Volvo

105. Patronem, jakiego kraju UE jest św. Patryk a jakiego św. Kazimierz?

Irlandii i Litwy

106. Z jakiego kraju UE pochodzi potrawa knedle?         

Z Czech

107.Jakie kraje UE mają dostęp do Morza Północnego?

 Dania
 Szwecja
 Wielka Brytania
 Niemcy
 Belgia
 Holandia
 Francja

http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_P%C3%B3%C5%82nocne

108.Na terenie jakich państw UE znajdują się góry Pireneje?

Hiszpanii i Francji

109. W jakim państwie UE znajduje się Fatima- miejsce kultu religijnego?

W Portugalii

110.Jakie dwa państwa obecnie należące do UE wchodziły już w skład innej unii, którą podpisały w 1385 roku?

Polska i Litwa

111.Podaj nazwę najsłynniejszego francuskiego muzeum oraz tytuły przynajmniej 4 obrazów Leonarda da Vinci, które można w nim obejrzeć.

Luwr. „Mona Liza”, „Jan Chrzciciel”, „Św. Anna samotrzecia”, „Madonna wśród skał”

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp

http://skarby-swiata.pl/paryz/paryz/luwr.html

112.Jakie państwo UE ma najmniejszy obszar?

Malta

113.Jakie państwo UE zaznaczone jest na tej mapie ciemnozielonym kolorem?

hol

Holandia

114.Wymień państwa, które przystąpiły do UE w 1973 roku.

W. Brytania, Irlandia, Dania

http://sp7jaroslaw.republika.pl/europejski/cwiczenia/rozrzerzenia-ue.html

http://sp7jaroslaw.republika.pl/europejski/index.html#                       Ciekawe ćwiczenia o UNII EUROPEJSKIEJ.

115. Jakie miasto jest stolicą Malty a jakie Cypru?

Stolicą Malty jest Valletta a Cypru Nikozja
116.W którym mieście ma swoją siedzibę Europejska Agencja Ochrony Środowiska?

W Kopenhadze (Dania)

117.Z jakiej prowincji Hiszpanii wywodzi się terrorystyczna organizacja, walcząca o niepodległość tej części Hiszpanii?

Z Kraju Basków

118.Z jakiego państwa pochodzi zwyczaj ubierania choinki na święta Bożego Narodzenia?

Z Niemiec

119.W jakim mieście i jakim państwie odbywa się co roku sławny „wielkoszlemowy” turniej tenisowy na kortach Rolanda Garrosa ?

W Paryżu, we Francji

  TESTY WYBORU (ODPOWIEDZI MOŻNA SPRAWDZIĆ W ZAKŁADCE)

Ważne daty w Unii Europejskiej

  1. W którym roku wszedł w życie traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali?

  2. 1950
    1951
    1952
    1953

  3. W którym roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza?

  4. 1955
    1957
    1959
    1961

  5. W którym roku powstała Unia Europejska?

  6. 1991
    1992
    1993
    1994

  7. W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?

  8. 2004
    2005
    2006
    2007

  9. W którym roku do UE przystąpiły Dania, Irlandia i Wielka Brytania?

  10. 1970
    1973
    1976
    1979

  11. Kiedy odbyły się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego?

  12. w 1979 roku
    w 1980 roku
    w 1981 roku
    w 1982 roku

  13. W którym roku do UE przystąpiła Grecja?

  14. 1988
    1986
    1984
    1981

  15. Kiedy do UE przystąpiły Hiszpania i Portugalia?

  16. w 1999 roku
    w 1990 roku
    w 1986 roku
    w 1982 roku

  17. Kiedy do UE przystąpiły Austria, Finlandia i Szwecja ?

  18. w 1994 roku
    w 1995 roku
    w 1996 roku
    w 2000 roku

  19. Kiedy do UE przystąpiły Bułgaria i Rumunia?

  20. w 2007 roku
    w 2008 roku
    w 2009 roku
    w 2010 roku

Najważniejsze miasta w Unii Europejskiej

  1. W jakim mieście podpisano akt utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali?

  2. Rzymie
    Berlinie
    Brukseli
    Paryżu

  3. W jakim mieście podpisano akt utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej?

  4. Rzymie
    Paryżu
    Brukseli
    Berlinie

  5. W jakim mieście podpisano akt utworzenia Unii Europejskiej?

  6. Brukseli
    Londynie
    Maastricht
    Lizbonie

  7. W jakim mieście odbywa się większość obrad Parlamentu UE?

  8. Berlinie
    Brukseli
    Paryżu
    Frankfurcie

  9. W jakim mieście ma swą siedzibę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

  10. Luksemburgu
    Maastricht
    Strasburgu
    Hadze

  11. Gdzie znajduje się Europejski Trybunał Praw Człowieka?

  12. Luksemburgu
    Brukseli
    Madrycie
    Strasburgu

  13. W jakim mieście znajduje się Europejski Bank Centralny?

  14. Frankfurcie
    Hadze
    Marsylii
    Brukseli

  15. Gdzie mieści się Europejska Agencja Środowiska?

  16. Luksemburgu
    Madrycie
    Sztokholmie
    Kopenhadze

  17. Gdzie swą siedzibę ma Komisja Europejska -rodzaj rządu Unii Europejskiej?

  18. Luksemburgu
    Brukseli
    Paryżu
    Berlinie

  19. W jakim mieście w 2004 roku został podpisany Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy?

  20. Berlinie
    Paryżu
    Londynie
    Rzymie
NAJ w Unii Europejskiej
  1. Największe państwo UE to...

  2. Francja
    Niemcy
    Wielka Brytania
    Włochy

  3. Najmniejsze państwo UE to...

  4. Luksemburg
    Słowenia
    Malta
    Cypr

  5. Najdłuższa rzeka płynąca przez UE to...

  6. Pad
    Loara
    Ren
    Dunaj

  7. Najwyższy szczyt górski znajdujący się w UE to...

  8. Rysy
    Mont Blanc
    Dufourspitze
    Dufourspitze

  9. Największe , pod względem powierzchni jezioro na terenie UE to...

  10. Ilmień
    Pejpus
    Saimaa
    Wener

  11. Największe pod względem głębokości (410 m) jezioro na terenie UE to...

  12. Como
    Garda
    Genewskie
    Bodeńskie

  13. Religią, której wyznawcami jest najwięcej obywateli UE jest...

  14. buddyzm
    judaizm
    chrześcijaństwo
    hinduizm

  15. Jakie miasto UE ma najwięcej (ponad 10 mln ) mieszkańców?

  16. Rzym
    Madryt
    Paryż
    Londyn

  17. Największa wyspa Unii Europejskiej to...

  18. Irlandia
    Spitsbergen
    Cypr
    Wielka Brytania

  19. Największy półwysep (800 000 km²) na terenie UE to...

  20. Półwysep Skandynawski
    Półwysep Iberyjski
    Półwysep Bałkański
    Półwysep Apeniński

Tradycyjne potrawy w państwach UE

  1. Knedliki

  2. Słowenia
    Węgry
    Rumunia
    Czechy

  3. Jogurt

  4. Rumunia
    Bułgaria
    Słowacja
    Grecja

  5. Paella

  6. Hiszpania
    Grecja
    Włochy
    Francja

  7. Chłodnik

  8. Łotwa
    Litwa
    Finlandia
    Szwecja

  9. Szynka ardeńska

  10. Niemcy
    Holandia
    Luksemburg
    Francja

  11. Stuffat Tal-Fenek (duszony królik)

  12. Malta
    Cypr
    Wielka brytania
    Irlandia

  13. Potica, czyli rodzaj zawijanego ciasta z orzechami

  14. Dania
    Holandia
    Słowacja
    Słowenia

  15. Smorgåsbord, czyli bufet pełen smakowitych zakąsek

  16. Finlandia
    Szwecja
    Portugalia
    Dania

  17. Haluszki z bryndzą

  18. Słowacja
    Grecja
    Rumunia
    Włochy

  19. Risotto

  20. Włochy
    Holandia
    Francja
    Grecja

Stolice państw UE

  1. Londyn to stolica...

  2. Belgii
    Grecji
    W.Brytanii
    Holandii
    Łotwy
    Luksemburga
    Niemiec

  3. Ateny to stolica...

  4. Włoch
    Grecji
    Hiszpanii
    Polski
    Czech
    Portugalii
    Litwy

  5. Bruksela to stolica...

  6. Belgii
    Holandii
    Portugalii
    Włoch
    Słowenii
    Słowacji
    Hiszpanii

  7. Bratysława to stolica...

  8. Czech
    Słowacji
    Cypru
    Holandii
    Francji
    Portugalii
    Malty

  9. Budapeszt to stolica...

  10. Holandii
    Portugalii
    Bułgarii
    Węgier
    Malty
    Czech
    Słowenii

  11. Bukareszt to stolica...

  12. Malty
    Austrii
    Słowenii
    Rumunii
    Portugalii
    Luksemburga
    Irlandii

  13. Valletta to stolica...

  14. Portugalii
    Szwecji
    Luksemburga
    Finlandii
    Estonii
    Malty
    Słowacji

  15. Amsterdam to stolica...

  16. Portugalii
    Estonii
    Danii
    Holandii
    Luksemburga
    Słowenii
    Włoch

  17. Tallin to stolica...

  18. Belgii
    Finlandii
    Szwecji
    Danii
    Irlandii
    Austrii
    Estonii

Waluty państw UE, które nie wprowadziły euro

  1. Lew to waluta

  2. Rumunii
    na Węgrzech
    Bułgarii

  3. Korona to waluta

  4. Czech
    Litwy
    Łotwy

  5. Lit to waluta

  6. Łotwy
    Litwy
    na Węgrzech

  7. Lej to waluta

  8. Rumunii
    Estonii
    Szwecji

  9. Forint to waluta

  10. Estonii
    Szwecji
    na Węgrzech

  11. Funt szterling to waluta

  12. Szwecji
    Estonii
    Wielkiej Brytanii

  13. Łat to (do 2014 roku) waluta

  14. Danii
    Łotwy
    Szwecji

  15. Korona to waluta

  16. Szwecji
    Wielkiej Brytanii
    Rumunii

  17. Korona to waluta

  18. Litwy
    Bułgarii
    Danii

  19. Korona to waluta (do 1 stycznia 2011 roku)

  20. Wielkiej Brytanii
    Polski
    Estonii

Najsłynniejsi twórcy pochodzący z państw Unii Europejskiej

1. 

Kompozytor Jan Sibelius

A.

Szwecja

B.

Finlandia

C.

Holandia

2. 

Kompozytorzy: Wolfgang Amadeusz Mozart i Franz Schubert

A.

Austria

B.

Niemcy

C.

Włochy

3. 

Elias Canetti - laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1981 roku

A.

Rumunia

B.

Włochy

C.

Bułgaria

4. 

Kompozytorzy Antonin Dworzak i Bedrich Smetana

A.

Słowacja

B.

Słowenia

C.

Czechy

5. 

Filozof Zygmunt Freud

A.

Dania

B.

Austria

C.

Niemcy

6. 

Bajkopisarz Hans Christian Andersen

A.

Niemcy

B.

Szwecja

C.

Dania

7. 

Kompozytor i poeta Jacques Brel

A.

Belgia

B.

Francja

C.

Holandia

8. 

Pisarz Milan Kundera

A.

Słowacja

B.

Czechy

C.

Słowenia

9. 

Malarze: Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cezanne, Paul Gauguin i Henri Matisse

A.

Francja

B.

Włochy

C.

Grecja

10. 

Kompozytorzy: Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven i Ryszard Wagner

A.

Niemcy

B.

Austria

C.

Holandia

11. 

Kompozytor Mikis Theodorakis

A.

Słowenia

B.

Cypr

C.

Grecja

12. 

Kompozytorzy: Franciszek Liszt i Bela Bartók

A.

Rumunia

B.

Węgry

C.

Słowacja

13. 

Pisarze: James Joyce, Samuel Beckett, Oskar Wilde i George Bernard Shaw

A.

Wielka Brytania

B.

Hiszpania

C.

Irlandia

14. 

Z tego państwa pochodzą m.in Leonardo da Vinci i Michał Anioł

A.

Włochy

B.

Francja

C.

Holandia

15. 

Malarze: Rembrandt , Jan Vermeer i Vincent van Gogh

A.

Belgia

B.

Holandia

C.

Niemcy

16. 

Kompozytor Fryderyk Chopin

A.

Polska

B.

Włochy

C.

Irlandia

17. 

Pisarz Eugène Ionesco 

A.

Rumunia

B.

Grecja

C.

Włochy

18. Malarze: Diego Velazquez ,Pablo Picasso i Francisco Goya.

 

A.

Grecja

B.

Francja

C.

Hiszpania

19. 

Reżyser Ingmar Bergman

A.

Estonia

B.

Szwecja

C.

Łotwa

20. 

Pisarz William Szekspir

A.

Irlandia

B.

Włochy

C.

Wielka Brytania


 

euro banknoty

Najważniejsze liczby i osoby UE

  1. Ile państw należy do UE ?

  2. 12
    18
    25
    28

  3. Ile jest języków urzędowych w UE ?

  4. 8
    13
    23
    27

  5. Jaka obecnie jest liczba ludności UE ?

  6. 400 milionów
    500 milionów
    600 milionów
    700 milionów

  7. Jaka jest powierzchnia wszystkich krajów UE?

  8. 4 324 782 km²
    5 324 782 km²
    6 324 782 km²
    7 324 782 km²

  9. Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego był do niedawna...

  10. Herman Van Rompuy
    Jerzy Buzek
    José Barroso
    Viviane Reding

  11. Przewodniczącym Rady Europejskiej jest obecnie...

  12. Viviane Reding
    Dacian Cioloş
    László Andor
    Herman Van Rompuy

  13. Komisarzem ds. programowania finansowego i budżetu jest teraz...

  14. Dariusz Wolski
    Angela Merkel
    Janusz Lewandowski
    Adam Bielan

  15. Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest...

  16. José Barroso
    Neelie Kroes
    László Andor
    Joaquín Almunia

  17. Wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa jest...

  18. Olli Rehn
    Karel De Gucht
    Catherine Ashton
    Michel Barnier

  19. Przewodniczącym Europejskiego Banku Centralnego jest obecnie...

  20. Jean-Claude Trichet
    Günther Oettinger
    John Dalli
    Antonio Tajani
Dziękuję za wypełnienie testu. Jeśli popełniłeś błędy spróbuj jeszcze raz!

Test o Unii Europejskiej -autor Jeremi Wroński

  1. Z iloma państwami graniczą Niemcy?

  2. 9
    6
    28
    2

  3. Jaka jest narodowa potrawa Węgrów?

  4. ostry gulasz
    lody włoskie
    pierogi
    pizza

  5. Ile państw jest w Unii?

  6. 28
    27
    40
    12

  7. Gdzie jest wieża Eiffla?

  8. w Polsce
    we Francji
    w Niemczech
    we Włoszech

  9. Czy Polska jest w Unii?

  10. tak
    nie

  11. Czym jest Syriusz ?

  12. flagą
    hymnem
    godłem
    maskotką

  13. Jaką nazwę nosi hymn Unii Europejskiej ?

  14. Oda do wolności
    Mazurek Dąbrowskiego
    Oda do radości
    Marsylianka

  15. Ile gwiazd jest na fladze Unii ?

  16. 11
    21
    12
    10

europa.eu/europago/explore/init.jsp - na tej stronie internetowej możecie także pogłębić swoją wiedzę o Unii Europejskiej i zagrać w gry o UE tam umieszczone

europa.eu/europago/games/memory/memory.jsp  - gra pamięciowa z flagami państw UE

europa.eu/europago/games/memory/memory.jsp - ciekawy test wiedzy o UE , po angielsku

europa.eu/europago/games/memory/memory.jsp  - gra o Unii , uciekaj przed pająkiem...

europa.eu/europago/games/memory/memory.jsp - zagraj hymny krajów UE

europa.eu/europago/games/memory/memory.jsp - gra o pieniądzach Euro

europa.eu/europago/games/memory/memory.jsp - znane budowle na terenie UE (puzzle)

www.gra.terazwroclaw.pl/gra.html - gra edukacyjna 'Poznaj Europę"

Najważniejsze zabytki państw Unii Europejskiej krzyżówka (odpowiedzi można znaleźć w zakładce )

        1           2              
      3                            
  4                                
5                                  
                                   
                                   
            6       7              
  8                                
            9                      
                                   
10   11             12                
                13                  
                                   
14                                  
                                   
    15                              
                16                  
                                   

 

Poziomo

3. W tym kraju można zobaczyć krzywą wieżę w Pizie
5. Kraj, w którym znajduje się wieża Eiffla
7. Państwo ,w którym jest brama brandenburska
8. Państwo , w którym jest Pałac Westminsterski
10. Jednym z zabytków tego państwa jest Pałac Schönbrunn
13. Jednym z najważniejszych zabytków tego państwa jest Zamek w Turku
14. Państwo, w którym można zobaczyć Katedrę w Uppsali
15. W tym państwie można zwiedzić Zamek na Hradczanach
16. Tam zwiedzimy ,wpisany Listę światowego dziedzictwa UNESCO Klasztor Hieronimitów

Pionowo

1. W tym kraju można zobaczyć Koloseum
2. Tam można zwiedzić kościół Sagrada Família
4. Państwo, w którym można zwiedzić Partenon
6. W tym państwie można się wybrać do Legolandu
11. Do tego kraju powinni pojechać turyści by zwiedzić Zamek Spiski
12. W tym państwie UE można zwiedzić Zamek w Trokach

flaga

Najsłynniejsi twórcy pochodzący z państw Unii Europejskiej » Quiz School
Podział admninistracyjny, ustrój, położenie i historia państw UE - krzyżówka
1   2                                
                                     
        3             4              
                                     
            5     6                  
7                                   8
            9               10   11    
      12                              
13                                    
                                     
14                                    
                    15                
                                     
16                 17                  
Poziomo

2. Niewielkie państwo otoczone przez Belgię, Francję i Niemcy
3. Ten kraj jest republiką utworzoną w 1993 roku po rozpadzie państwa do którego przedtem należał
4. Do tego państwa należą Sycylia, Sardynia, Elba oraz około 70 mniejszych wysp
7. To państwo jest republiką federalną złożoną z 9 krajów związkowych
9. Przez to państwo przepływają 3 największe rzeki Europy:Ren, Dunaj i Łaba
13. Najbardziej wysunięty na północ z krajów bałtyckich, który odzyskał niepodległość w 1991 roku po rozpadzie ZSRR
14. To najbardziej wysunięte na południe i największe spośród państw bałtyckich
15. Od XII do początków XIX wieku to państwo było częścią Szwecji
16. To państwo stało się niepodległe w 1991 roku w wyniku rozpadu Jugosławii
17. Na terenie tego państwa znajduje się Gerlach, najwyższy (2655 m.)szczyt Tatr i całych Karpat

Pionowo

1. Państwo federacyjne ,monarchia konstytucyjna, w skład której wchodzą głównie Flandria (gdzie mówi się w języku flamandzkim) i Walonia (francuskojęzyczna)
3. To państwo składa się z części greckiej i tureckiej oddzielonych "zieloną linią"
4. Kraj mający 7 sąsiadów.Na jego terytorium znajduje się Balaton - największe jezioro w Europie Środkowej
5. Państwo znajdujące się na Półwyspie Jutlandzkim i ponad 400 wyspach, z których największe to Fionia i Zelandia
6. Na terenie tego państwa znajduje się ujście Dunaju do Morza Czarnego
8. W tym państwie znajdują się dorzecza czterech rzek: Sekwany, Loary, Garonny i Rodanu
10. Leży na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego, ma ponad 2000 wysp
11. Kraj nizinny, a jedna czwarta jego powierzchni to obszary leżące na wyskości poziomu morza lub depresje
12. To państwo odzyskało niepodległość w 1991 roku po rozpadzie ZSRR

Dwa ćwiczenia: autor Kamil Gwóźdźćwiczenie2 ćwiczenie Kamila

Test o symbolach unijnych - autor Michał Szwej

1. Od którego roku flaga unijna jest oficjalnym symbolem UE:
a). od 1983
b). od 1985
c). od 1993
2. Kto był autorem projektu flagi UE:
a). Arsene Heitz
b). Robert Schuman
c). Fryderyk Schiller
3. Ile złotych gwiazd znajduje się na fladze UE:
a). 10
b). 12
c). 22
4. Flaga UE wcześniej była symbolem:
a). Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
b). Rady Europejskiej
c).Rady Europy
5. Które z dzieł muzycznych Ludwiga van Beethovena zostało zaaranżowane do hymnu UE:
a). VII Symfonia A-dur
b). finał IX Symfonii
c). V Symfonia C-moll op. 67
6. Kto zaaranżował Symfonię Ludwiga van Beethovena dla potrzeb hymnu UE:
a). Herbert von Karajan
b). Witold Lutosławski
c). Hans Werner Henze
7. . Kto napisał tekst hymnu UE:
a). Jean Monnet
b). Fryderyk Schiller
c). Robert Schuman
8. Kto przetłumaczył  tekst hymnu UE na język polski:
a). Czesław Miłosz
b). Konstanty Ildefons Gałczyński
c). Wisława Szymborska
9. Jak nazywa się oficjalna maskotka UE:
a). Syriusz
b). Orion
c). Pegaz
10. Nazwa maskotki UE pochodzi od:
a). postaci mitologicznej
b). postaci biblijnej
c). najjaśniejszej gwiazdy na niebie


Filmik o ochronie środowiska w Unii Europejskiej - propozycja Jeremiego Wrońskiego
 

Kraje UE według liczby ludności - w milionach
kraje ue wdług liczby ludności
Kraje UE według powierzchni - w tysiącach kilometrów kwadratowych
kraje UE wedł powierz
symbole ue
Quiz - najsłynniejsi twórcy w Unii Europejskiej -
link