N T S K w Pile 1992 - 2017

                              

*     *     *     *     *  

  

 WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE  TOWARZYSTWA 2018

W dniu 21 kwietnia 2018 r. przewodniczącym Towarzystwa wybrany został ponownie na kolejną kadencję ponownie pan Edwin Kemnitz.

Do Zarządu powołani zostali:Skowiera Jan Jakub,Kolander Ernst Walter,Urbania Ewa Maria,Skowiera Kazimierz Bronisław,Klockiewicz Piotr, Kuczkowska Helga Hilda, Czarniak Małgorzata Urszula.

W skład Komisji Rewizyjnej NTS-K w Pile wybrani zostali: Niśkiewicz Andrzej Konrad, Kupczyk Kazimierz Konrad, Wiśniewska Dorota .

*     *     *     *     *

                    Żywa pamięć dla przyszłości

  W piątek, 29 czerwca br. na zaproszenie władz powiatu i miasta Złotowa oraz  tamtejszego Koła Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kullturalnego, także osobiste – członka zarządu  Związku Byłych Złotowian/Heimatkreis  Flatow – Franka Rainera Seelerta w Folwarku „Hawaje”  koncertował chór NTS-K w Pile. Wzmocniła go kilkuosobowa grupa muzykalnych gości z Gifhorn,  ujęta sentymentem treści i melodii prezentowanych 16 pieśni.

Tego też dnia - podczas spotkania delegacji  z Niemiec  z przewodniczącym HF Rolfem- Peterem Wachholzem  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotowie otwarto wystawę historyczno-wspomnieniową o współpracy przygotowaną przez Ziomkostwo, zaś delegacja z Gifhorn przekazała miejscowym władzom solidny - dębowy prezent: ławkę! Całość imprezy wpisuje się  w obchody rocznicy 15.-lecia partnerstwa pomiędzy powiatami oraz bogatego programu corocznego od wielu już lat „Euro Eco Festival”. Warto też nadmienić, że dnia następnego władze miasta i regionu wraz z delegacjami  partnerskich miejscowości: Gifhorn, Rathenow, Eggesin (– Niemcy), Nieświeża (-Białoruś) i Jampolu (-Ukraina) uczestniczyły w odsłonięciu nowej tablicy na krzyżu ku pamięci przodków dawnych złotowian na byłym cmentarzu ewangelickim przy ul. S. Staszica w Złotowie.

  

Tekst i foto: Andrzej Niśkiewicz i Patrycja Kajewska

LATO i Sommerfest '18


  Jedno przed nami, a drugie za… , bo piknik odbył się w sobotę, 16 czerwca w znanym już nam miejscu: na dziedzińcu budynku sali wiejskiej Urzędu Gminy i Miasta Ujście w Byszkach. Tym razem na zakończenie autokaru nie trzeba było wyciągać ciągnikiem z zapiaszczonej drogi. W imprezie uczestniczyli goście z Niemiec,  m.in. Werner Bayer i Horst  Vahldick - przewodniczący "Netze Kreis",  pełniący jednocześnie obowiązki przewodniczącego "Heimatkreis Schneidemühl e.V". Wraz z Wernerem Klimkiem - trafnie rozpoznał on prezentowane w konkursie melodie niemieckich piosenek. Do wspólnego śpiewania zachęcała również Ewa Rutkowska - lektorka kursu językowego  z Towarzystwa w Pile wraz z rozśpiewanymi  podopiecznymi.  Wesołość udzieliła się też przedstawicielom Towarzystwa Miłośników Miasta Piły – Marii Bochan i Jackowi Stróżyńskiemu.
Nad techniką czuwał i oprawę muzyczną przygotował Wacław Polasik. Do konkursu na najlepszą recytację wiersza w j. niemieckim zachęcany przez zebranych wystartował Łukasz Darul (niestety jedyny!). Uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusz Korczaka w Pile. Ale, nagroda należała się mu nie tylko formalnie.Zawody sprawnościowe, m.in. rzuty na celność do tarczy, przyciągały znacznie więcej odważnych. Wbrew pozorom - nie było łatwo! Dopiero po trzech seriach wyłoniono zwycięzcę: Miriam Kryjewską! - łącznie 56 pkt. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Wiktor Magnucki i Grzegorz Ratajczak, który wygrał także w kolejnej edycji - na punkty (- 74!). Dobrze wypadła też Justyna Sieg (- druga, 69)i Waldemar Piłat (- III., 50 pkt.).     Urozmaicone menu przez festynu łaskotało podniebienia. Długo by wyliczać, ale flaczki i grilowana kaszanka, no i jak zwykle ciasto - biły rekordy. Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy na blisko sto osób wymaga nie tylko pieniędzy, ale też czasu i pracy. Wysiłek nie zawsze widać. Rozbawione grono zapewne nie zauważyło zaangażowania m.in. Ewy Nowak i jej męża, Kazimierza i Ewy Skowierów czy Krystyny Rybakowskiej, Lucyny Kupczyk, Anni  Friszke oraz jej koleżanki Elżbiety Grotkowskiej, a i wielu innych. Było fajnie i jest to też chyba dobra prognoza tegorocznego  lata.

Text: A. Niśkiewicz, foto - A. Niśkiewicz i W. Polasik


      

*    *     *     *     *

W 116 rocznicę urodzin Piete Kuhr/Jo Mihaly

na ścianie domu - "białej willi", w której przyszła na świat odsłonięto tablicę pamiątkową. Jej projektantem (-gratis!) jest dr Norbert Sarnecki, ten sam artysta rzeźbiarz z Poznania, który projektował też "ławeczkę Staszica" znajdującą się w pobliżu. Fundatorami tablicy jest Muzeum Stanisława Staszica w Pile, jako wydawca polskiej edycji "...Wojennego dziennika dziewczynki 1914-1918" (-autorstwa Piete) oraz Regionalne Centrum Kultury Fabryka-Emocji.Inspiratorką upamiętnienia słynnej Pilanki jest Wiesława Szczygieł, króra wraz z Prezydentem Miasta Piły odsłaniała tablicę. Na wtorkowe uroczystości zaproszona została też Helena Maier z Berlina. To też z jej inicjatywy wyzwoliło się zainteresowanie autorką "Dziennika..." w czasie, gdy pracowała w naszym biurze jako praktykantka IFA w 2007 roku.


 Fotorelacja i tekst: A.Niśkiewicz
 

Zaszczytne wyróżnienie

 

Nasze Towarzystwo na 25. lecie swej działalności podczas uroczystości jubileuszowych otrzymało  nagrodę Starosty Pilskiego – Eligiusza Komarowskiego i tym samym znalazło się w gronie 26 laureatów nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku. Uroczysta gala wyróżnionych i władz powiatu odbyła się z końcem roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra”, podczas której artyści, twórcy nieprofesjonalni, animatorzy kultury, przedstawiciele instytucji ją uprzystępniających otrzymali z rąk Starosty pamiątkowe statuetki i dyplomy. Była więc okazja do rozmów, podzielenia się swoimi doświadczeniami , a też obejrzenia i wysłuchania występów młodych twórców, jak choćby uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Chopina, wokalistów i tancerzy z MDK „Iskra”, a też dziewcząt, które  prezentowały się podczas naszego Adventsfeieru  czyli zespół DKD – Daria, Kamila i Diana.


Tekst:  A. Niśkiewicz,    zdjęcia: W. Polasik

*     *     *     *    *   

Adventsfeier 2017
*     *     *     *     *

"... znów się tam spotkamy!"Dzięki wysiłkom i determinacji Wiesławy Szczygieł oraz pomocy Jana Szwedzińskiego, Marka Fijałkowskiego, Joanny Kościelnik-Mańczak, Józefa Olejniczaka i wielu, wielu Innych - Życzliwych udało się wydać w języku polskim pamiętnik słynnej ma świecie pilanki - Piete Kuhr/Jo Mihaly, "... znów się tam spotkamy!" Wojenny dziennik dziewczynki 1914-1918" , dostępny w Muzeum S. Staszica i w pilskich księgarniach.*     *     *

J  u  b  i  l  e  u  s  z

/fotorelacja/

 

Sentymentalna wycieczka i ... pielgrzymka

Nazajutrz - po prawie nocnym przyjeździe do Piły, czterdziesto cztero osobowa Związku Byłych Pilan oraz grupa wiernych z dawnej Wolnej Prałatury Schneidemühl i ich rodzin pod „komendą” Marii Bochan – prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły zwiedzała atrakcje rodzinnego miasta wypytując o szczegóły, o dawne i późniejsze losy miejsc, obiektów i ludzi …

Pierwszego lipca goście z Niemiec uczestniczyli w jubileuszu naszego Towarzystwa.

 – Od strony lewej: przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego – Kazimierz Wasiak, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, b. Prezydent  Miasta Piły – Zbigniew Kosmatka, skarbnik Związku Byłych Pilan z siedzibą w Cuxhaven – Rosemarie Pohl, redaktor „Schneidemühler Heimatbrief” – Paul E. Nowacki

– Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Maria Krupecka – Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych


– Przedstawiciel Prezydenta Miasta Piły: Maria Kubica – zastępca przewodniczącego Rady Miasta Piły

– Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły – Maria Bochan

 – Przewodniczący związku „Przyjaźń i Pomoc dla Wschodu z siedzibą w Bad Bevensen/Lüneburg – Klaus Hoffmann

 

– Po uhonorowaniu członka Zarządu NTSK – Jana Skowiery ( drugi z prawa) medalem ZBP

– Przewodniczący Koła NTSK w Złotowie Klemens Mrela

– Przewodniczący Towarzystwa Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Grudziądzu – Andreas Gehrke

– Przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Koło w Stargardzie – Erhard Grünbauer

Laureaci tegorocznego ogólnopolskiego „Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej DACHLL – Lieder Wettbewerb” –uczniowie  kl . 1a ze SP nr 1, pod patronatem językowym Natalii Węglickiej w składzie: Weronika Bogdańska, Julia Bolesta, Błażej Król, Tomasz Nałęcki i Anita Wieczorek

„Kapela Bawarska BAYEROCK”

Życzenia okolicznościowe napłynęły również od redaktora prowadzącego „Der Westpreußen unser Danzig” – prof. Erika Fischera i Jego syna, również red. Tilmana oraz od przedstawiciela Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu -Adama Malińskiego

W niedzielę pojechali do diecezjalnego Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu/ Schrotz, gdzie poświęcono ufundowaną przez nich kapliczkę ( - nawiązującą architekturą do nieistniejącego kościoła św. Janów i ku pamięci - dawnej wolnej prałatury) na trakcie drogi krzyżowej. Oczywiście,  uczestniczyli  także w  celebrowanej pod przewodnictwem biskupa Pawła Cieślika mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z udziałem ks. Bernharda Klatta z Fuldy i ks. Stanisława Oracza z Piły. Wzbogacił ją śpiew solistki Petry König – Gurian przy akompaniamencie Petera Fräßdorfa na zabytkowych organach  z 2 poł. XIX. Z jego współudziałem odbył się również koncert  muzyki klasycznej w wykonaniu  Lary Thiele (-flet poprzeczny) i Wiktorii Hamady (-skrzypce). Obie młode artystki kształcą się w szkole muzycznej we  Frankfurcie n. Odrą. Był też poczęstunek w Domu Pielgrzyma.Niestrudzeni -następnego dnia odwiedzili pobliskie miejscowości: Jastrowie, Szwecję, Wałcz, Tuczno, Trzciankę i Złotów


Mili przybysze po spotkaniu z wiceprezydentem miasta Beatą  Dudzińską (we wtorek) gościli w naszej siedzibie. Tradycyjny bigos zainspirował rozmowy i wspomnienia.Zaśpiewanie po polsku: ”Młodym być i więcej nic … „ przez Petrę König - Guarian  było ostatnim akordem spotkania tchnącego nadzieją… 

Tekst i foto: A. Niśkiewicz 
Wbrew pozorom, że wspomnienia są nudne – wcale tak nie było i być nie mogło! Każdy kolejny zespół prezentujący swe osiągnięcia starał się „sprzedać” jak najlepiej. Niezdrowej rywalizacji nie było, zaś występujący prześcigali się w życzliwości i szacunku.Gorącą atmosferę ducha i ciała też( pomimo klimatyzacji „Stajni”) podbijał „Zespół Pieśni i Tańca Legnica”, a reakcje publiczności nie koniecznie i wyłącznie na ten zespół były spontaniczne i żywiołowe. Choć pogoda dnia tego była urozmaicona, co niektórzy wybrali się na spacer po dawnym majątku hrabiego von Moltkiego.

A spacer , poszukiwanie osobliwości … - skłania nie tylko do uwieczniania faktów – obiektów, ale i pobudza refleksje, choćby taką: abyśmy się częściej modlili przytoczonymi słowami, a gdybyśmy słowa te urzeczywistniali czynami … - byłoby nam i naszym bliźnim lepiej. Świat byłby lepszy!
                                              *     *     *     *     *


  

*     *     *     *     *

   

Filmy i zdjęcia (na płytach) dostępne w biurze NTSK w dniach i godzinach urzędowania

*    *    *    *    *   

    Filmy - na zakładce "komunikaty"                                                                                                         

Stronę opracowuje: red. Andrzej Niśkiewicz, tel.: +48 67 213 54 94,   +48 601 385 461

Redakcja  techniczna: Wacław Polasik tel. +48 67 213 54 94, +48 514 329 949
 

Mozesz sie teraz zalogowac do Panelu Administratora zeby dodac nowe podstrony lub zmienic ten tekst