Grono pedagogiczne

 

Grono pedagogiczneGrono pedagogiczne SP 67 około roku 2005

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

Dyrektor szkoły –  Grażyna Frąckiewicz – Stawiarska

Zastępca dyrektora –  Anna Grabas

 Grono Pedagogiczne                

Nauczyciele I etapu kształcenia i nauczyciele wspomagający:

Aleksandra Borzęcka, Barbara Byś, Barbara Cyroń, Ewa Drwal, Agata Herman, Katarzyna Lazar-Kopeć, Agnieszka Maroszek-Skrzydło, Barbara Masłowska, Agnieszka Nowińska, Małgorzata Oleksa, Katarzyna Piątkowska-Bartoszek, Małgorzata Ritau, Monika Sobczyńska, Katarzyna Strycharz, Małgorzata Zielińska, Katarzyna Żurek.

Nauczyciele języka polskiego:

Aleksandra Nowak, Dorota Ozga, Zofia Walczak.

Nauczyciel historii:

Romuald Tubis - strony internetowe:

historiasp67.terazwww.pl/   lub historia1.tk

lub http://historiasp67.wix.com/historia

Nauczyciele języka angielskiego:

Jolanta Dybała, Agata Kosek, Beata Salewicz- Więzik.

Nauczyciele matematyki:

Barbara Bednarz, Anna Grabas, Krystyna Księżyk, Renata Ostrowska.

Nauczyciele przyrody:

Agnieszka Adamska Aldona Wojtylak- Leśniok

Nauczyciel techniki i informatyki:

Janina Pastuszka

kartasp67.eu.interia.pl/Witryna/witaj.html

Nauczyciel muzyki i plastyki:

Ireneusz Osiecki

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Janusz Bednarski, Bożena Foryta-Kozioł, Grażyna Frąckiewicz – Stawiarska, Beata Głuszczyk.

Nauczyciele religii:

Joanna Daniel-S. Michalina, Joanna Stryczek, Joanna Zaczek.

Nauczyciele świetlicy:

Kierownik świetlicy – Agnieszka Badura

Grażyna Bakonyi, Kamila Baran-Lomber, Renata Głodek, Maria Gołombek , Elżbieta Kindler.

Pedagog szkolny:

Maria Rocławska

Psycholog szkolny:

Aleksandra Auguścik- Wróbel

Bibliotekarz szkolny:

Joanna Panczykowska